Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1698TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1698TCT/DNNN
V/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đ/v hàng XK.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Công ty XNK và Đầu tư Hà Nội

Trả lời công văn số 394/UNI ngày 9/5/2005 của Công ty XNK và Đầu tư Hà Nội về việc đề nghị cho khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.2.d, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài.

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp Công ty đã xuất khẩu hàng hóa, phía nước ngoài đã thanh toán tiền hàng cho Công ty nhưng không qua ngân hàng, sau đó Công ty đã đàm phán lại với phía nước ngoài trả lại tiền hàng của các hợp đồng thanh toán không qua ngân hàng đồng thời phía nước ngoài đã thanh toán lại tiền hàng xuất khẩu của các lô hàng đó cho Công ty qua ngân hàng theo quy định của nhà nước về thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua Ngân hàng thì đồng ý cho Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được khấu trừ, hoàn thuế đối với các lô hàng xuất khẩu đó nếu có đầy đủ các điều kiện, thủ tục quy định tại Điểm 1.2.d, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên).

Giám đốc Công ty XNK và Đầu tư Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty XNK và Đầu tư Hà Nội biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội
- Lưu: VP(HC), DNNN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1698 TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc đề nghị cho khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!