Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1681/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế thuế nhập khẩu hàng an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1681/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1681/TCHQ-KTTT
V/v: Làm thủ tục XNK

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hợp Nhất
(Số 42 - Phạm Huy Thông - Hà Nội)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 19/04/XNK/05 ngày 19/04/2005 của Công ty TNHH Hợp Nhất về việc giải tỏa cưỡng chế thuế nhập khẩu hàng an ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Hợp Nhất - MST: 0100793095 có nợ thuế tiêu thụ đặc biệt tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là: 12.442.233.008 đồng, nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội là 227.056.000 đồng, đây là số nợ của các lô hàng nhập khẩu theo chỉ tiêu miễn thuế của Bộ Công an hiện đang làm thủ tục miễn thuế theo quy định và nợ 1.726.450.000 đồng tiền thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (số tiền thuế này đã được miễn thuế theo quyết định số 3973 TCHQ/QĐ/KTTT ngày 2/12/2004 của Tổng cục Hải quan nhưng Công ty chưa liên hệ với cơ quan Hải quan địa phương để làm thủ tục thanh khoản).

Căn cứ Điểm 2 công văn số 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng một số biện pháp cưỡng chế trong thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; căn cứ Điểm 2.2 công văn số 3585/TCHQ-KTTT ngày 2/8/2000 hướng dẫn công văn 652 dẫn trên. Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế, Tổng cục Hải quan đồng ý không cưỡng chế đối với số nợ nêu trên của Công ty TNHH Hợp Nhất đến hết ngày 31/12/2005, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn đối với các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Hợp Nhất được biết và liên hệ với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- CHQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1681/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế thuế nhập khẩu hàng an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112