Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1666/TCHQ-KTTT về việc nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 và giải tỏa cưỡng chế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1666/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1666/TCHQ-KTTT
V/v: nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 và giải tỏa cưỡng chế XNK.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Điện máy và xe đạp xe máy

 

Trả lời công văn số 55/ĐM ngày 07/04/2005 của Công ty Điện máy xe đạp xe máy về việc xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số: 674 TCT/NV3 ngày 24/2/2003 của Tổng cục Thuế hướng dẫn truy thu, truy hoàn thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2001 và công văn số: 1169/TCHQ-KTTT ngày 30/3/2005 Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế xuất, nhập khẩu và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001, thì để được giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa Công ty Điện máy xe đạp xe máy phải đáp ứng các điều kiện sau:

1- Đối với hàng hóa do Công ty trực tiếp nhập khẩu, phải thực hiện nộp thuế theo đúng hướng dẫn tại công văn số: 1169/TCHQ-KTTT ngày 30/3/2005 của Tổng cục Hải quan.

2- Đối với hàng hóa Công ty nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp khác, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

2.1- Hàng hóa nhập khẩu phải là máy móc, vật tư, nguyên vật liệu (không phải vật tư, nguyên liệu để sản xuất, lắp ráp xe máy).

2.2- Doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu không có bất kỳ khoản nợ thuế hoặc nợ phạt chậm nộp thuế hàng nhập khẩu.

2.3- Hợp đồng ủy thác theo đúng quy định của Luật Thương mại.

2.4- Thực hiện nộp thuế ngay cho lô hàng nhập khẩu mới phát sinh trước khi giải phóng hàng.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn thuế sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Điện máy xe đạp xe máy biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VP(2), vụ KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1666/TCHQ-KTTT về việc nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 và giải tỏa cưỡng chế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255