Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1662 TCHQ/KTTT ngày 17/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn phạt chậm nộp và làm thủ tục XNK hàng hoá

Số hiệu: 1662TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 17/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA TT XNK
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1662 TCHQ/KTTT
V/v: xử lý miễn phạt chậm nộp và làm thủ tục XNK hàng hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

Công ty kinh doanh chế biến hàng XNK
(168 Huỳnh Ngọc Huệ - Đà Nẵng)

 

Trả lời công văn số 60/CV-CT ngày 03/4/2002 của Công ty kinh doanh chế biến hàng XNK về việc miễn phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp.

Căn cứ công văn số 3901/TCHQ-KTTT ngày 10/9/2001 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp thuế.

- Căn cứ công văn số 10 TC/TCT ngày 02/01/2002 và công văn số 587 TC/TCT ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính về việc miễn phạt chậm nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Theo các văn bản trên, Tổng cục yêu cầu Cục hải quan Đà Nẵng kiểm tra hồ sơ gốc và các chứng từ nộp tiền của tờ khai nhập khẩu số 380/NKD ngày 29/4/1998 của Công ty kinh doanh chế biến hàng XNK, nếu đúng tờ khai trên là vật tư, nguyên liệu trực tiếp sản xuất và đơn vị đã nộp tiền thuế trước ngày 31/12/2000 phù hợp với điểm 2.2 của công văn số 3901/TCHQ-KTTT ngày 10/9/2001 thì xem xét giải quyết miễn phạt chậm nộp cho Công ty.

Trong thời gian xem xét giải quyết, Tổng cục đồng ý không cưỡng chế làm thủ tục XNK hàng hóa đối với số nợ phạt chậm nộp thuế (số tiền: 47.469.882đ) tại Cục Hải quan Đà Nẵng đến 31/5/2002, với điều kiện: Các tờ khai mới phát sinh phải hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện nhập khẩu.

Tổng cục thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Đà Nẵng để được giải quyết cụ thể.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA TT XNK
Hỏa Ngọc Tâm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1662 TCHQ/KTTT ngày 17/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn phạt chậm nộp và làm thủ tục XNK hàng hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.938
DMCA.com Protection Status