Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1661/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 1661/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hải quan đối với hàng hoá ra, vào khu chế xuất Long Bình - Đồng Nai

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Trả lời công văn số 637/HQHCM-GSQL ngày 16/3/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về hàng chuyển cửa khẩu miễn kiểm tra của các doanh nghiệp nằm trong khu chế xuất Long Bình - Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tại công văn số 446/HQĐNa-GSQL ngày 05/4/2011 thì Khu công nghiệp Long Bình là khu công nghiệp tập trung trong đó có một khu chế xuất, do vậy:

- Nếu Khu chế xuất Long Bình chưa có tường rào ngăn cách với bên ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ thì thủ tục hải quan thực hiện như doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài Khu chế xuất (cả thủ tục chuyên cửa khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng hoá trao đổi mua bán giữa các doanh nghiệp chế xuất trong Khu chế xuất).

- Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Ban Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất tỉnh Đồng Nai yêu cầu Khu chế xuất Long Bình thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1661/TCHQ-GSQL ngày 19/04/2011 về quản lý hải quan đối với hàng hoá ra, vào khu chế xuất Long Bình - Đồng Nai do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152