Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 166/GSQL-TH năm 2015 về thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 166/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 166/GSQL-TH
V/v thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 454/HQĐNa-GSQL ngày 12/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc về thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014 thì thẩm quyền công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (thay đổi so với Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ và Thông tư 80/2011/TT-BTC ngày 09/06/2011 của Bộ Tài chính), Luật này có hiệu lực từ 01/01/2015.

Tại khoản 5 Điều 20 Luật này cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Do vậy, tại cấp độ Nghị định hướng dẫn Luật (Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015) không có điều khoản quy định về đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngày 30/01/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, có hiệu lực từ 15/03/2015. Việc công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 166/GSQL-TH năm 2015 về thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.989
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33