Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1655/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1655/TCHQ-GSQL
V/v: tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 511/HQLC-NV ngày 13/04/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với lô hàng tạm nhập tái xuất là hạt hồ trăn, hạt dẻ cười, hạt hạnh nhân (các mặt hàng này không thuộc danh mục mặt hàng cấm xuất khẩu, hàng tạm ngừng xuất khẩu, hàng xuất khẩu phải có giấy phép) đã làm thủ tục tái xuất theo tờ khai hải quan số 4515/XTX, 4516/XTX, 4643/XTX mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI; hiện tại lô hàng đã tập kết tại khu vực cửa khẩu phụ Bản Vược thuộc Chi cục Hải quan Bát Xát quản lý, Tổng cục Hải quan đồng ý lô hàng tạm nhập tái xuất nêu trên được vận chuyển qua cửa khẩu phụ Bản Vược để xuất hàng. Thủ tục hải quan thực hiện theo qui định tại Điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Yêu cầu giám sát chặt chẽ việc tái xuất, không để thẩm lậu vào nội địa.

2. Trường hợp phát sinh sau công văn này thì chưa làm thủ tục hải quan chờ văn bản hướng dẫn khi Bộ Công Thương có văn bản trả lời công văn số 1443/TCHQ-GSQL ngày 05/04/2011 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính: Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục HQ TP. Hải  Phòng (để thực hiện);
- Công ty CP kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng (318-Đà Nẵng-Ngô Quyền-TP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1655/TCHQ-GSQL ngày 19/04/2011 về tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.663

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!