Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1649/TCHQ-VP năm 2019 hướng dẫn thủ tục sang tên di chuyển xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1649/TCHQ-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hồ Thị Hạnh
Ngày ban hành: 25/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/TCHQ-VP
V/v hướng dẫn thủ tục sang tên di chuyển xe ô tô

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Quản lý rủi ro;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Cục Hải quan Hà Nam Ninh;
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Trường Hải quan Việt Nam;
- Cục Hải quan Hải phòng;
- Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan Bình Dương.

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

Căn cứ Thông tư 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

Căn cứ công văn 308/TCHQ-TVQT ngày 14/01/2019 của Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an;

Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị đang quản lý sử dụng xe ô tô biển kiểm soát 80 đã đăng ký tại Cục Cảnh sát Giao thông (hiện đang đứng tên Văn phòng Tổng cục Hải quan).

1. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu gồm:

- Công văn đề nghị Văn phòng Tổng cục phối hợp hỗ trợ ký đóng dấu tại giấy khai sang tên, di chuyển;

- Giấy đăng ký xe ô tô (bản chính);

- Biển số xe: 02 cái;

- Quyết định điều chuyển tài sản là xe ô tô (01 bản chính);

- Biên bản bàn giao tài sản xe ô tô (01 bản chính);

- Giấy khai sang tên, di chuyển (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014), đơn vị kê khai thông tin di chuyển, chuyển Văn phòng Tổng cục ký, đóng dấu: 02 bản;

- Bản cà số máy và số khung dán trực tiếp trên giấy khai sang tên, di chuyển: 02 bộ;

- Giấy giới thiệu của đơn vị được giao quản lý tài sản.

2. Các đơn vị cử cán bộ trực tiếp mang hồ sơ đến Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an để thực hiện làm thủ tục di chuyển xe về đăng ký tại phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi đơn vị có trụ sở. Văn phòng Tổng cục sẽ cung cấp đầu mối liên hệ, thực hiện các thủ tục.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP-TVQT (02).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hồ Thị Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1649/TCHQ-VP năm 2019 hướng dẫn thủ tục sang tên di chuyển xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.153

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97