Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1644TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1644TCT/PCCS
V/v:thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 545CT/TT-HT ngày 11/4/2005 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc thuế suất thuế GTGT một số mặt hàng dùng cho ngành in; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ THông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; thì:

- Mặt hàng vòng đệm bằng cao su, thuộc mã số 4016.93.90, thuế suất thuế GTGT 10% (mười phần trăm).

- Mặt hàng bánh xe dệt bằng cao su, thuộc mã số 4016.99.50, thuế suất thuế GTGT 10% (mười phần trăm).

- Mặt hàng thanh gạt mực dùng cho máy in, thuộc mã số 8473.30.90, thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

- Mặt hàng thanh gạt mực dùng cho máy photocopy thuộc nhóm 9009, mã số 9009.90.00, thuế suất thuế GTGT 10% (mười phần trăm).

- Mặt hàng chổi quét mực dùng cho máy in lụa, thuộc nhóm 9603, tùy thuộc vào cấu tạo của chổi được lắp cố định vào máy hoặc không, thuộc mã số 9603.10.20 hoặc 9603.50.00 hoặc 9603.90.40, thuế suất thuế GTGT 10% (mười phần trăm).

2. Tại điểm 8 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng nhập khẩu; quy định: “hàng hóa thuộc các nhóm, phân nhóm là bộ phận, phụ tùng của máy móc, trang thiết bị thuộc các chương 84 đến 90 (trừ bộ phận, phụ tùng của máy xử lý dữ liệu tự động quy định tại điểm 2.35, mục II, phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC) có quy định mức thuế suất 5% thì mức thuế suất 5% chỉ được áp dụng đối với các bộ phận, phụ tùng được làm từ vật liệu kim loại. Các bộ phận, phụ tùng thuộc các nhóm, phân nhóm này nhưng không làm từ vật liệu kim loại có mức thuế suất thuế GTGT là 10%”.

Căn cứ quy định trên, đối với các mặt hàng thanh gạt mực cho máy in (mã số 8473.30.90), thanh gạt mực dùng cho máy photocopy (mã số 9009.99.00), chổi quét mục dùng cho máy in (mã số 9603.10.20 hoặc 9603.50.00 hoặc 9603.90.44) đã hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên phải xét theo đặc điểm cấu tạo của các loại phụ tùng, bộ phận này để xác định mức thuế suất thuế GTGT:

- Loại được làm bằng vật liệu kim loại, có thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

- Loại được làm bằng vật liệu phi kim loại, có thuế suất thuế GTGT 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồgn Nai được biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Chính sách thuế - BTC
- Tổng cục Hải quan
- Lưu: VP(HC); PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1644TCT/PCCS ngày 31/05/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT một số mặt hàng dùng cho ngành in

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.310

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!