Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1638/TCHQ-GSQL về việc xuất trả linh kiện tự cung ứng để thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1638/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1638/TCHQ-GSQL
V/v xuất trả linh kiện tự cung ứng để thực hiện HĐGC

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử TOWADA Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Lasi, 345 Kim Mã, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 040309/TEV ngày 5/3/2009 của Công ty TNHH Điện tử TOWADA Việt Nam về việc xuất trả linh kiện tự cung ứng để thực hiện hợp đồng gia công với Công ty TNHH Canon Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, nguyên phụ liệu tự cung ứng để thực hiện hợp đồng gia công theo hình thức nhập SXXK là hình thức kinh doanh (mua đứt, bán đoạn), có nghĩa là nguyên phụ liệu tự cung ứng thuộc quyền sở hữu của bên nhận gia công. Trường hợp nguyên phụ liệu tự cung ứng này đã đưa vào sản xuất sản phẩm gia công thì bên đặt gia công (Công ty Canon) có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí liên quan đến việc nhập khẩu nguyên phụ liệu để thực hiện hợp đồng gia công cho Công ty.

Tại điểm 8 hợp đồng gia công số TEV-CVN-080701 ngày 25/7/2008 về xử lý phế phẩm, nguyên phụ liệu dư thừa và thiết bị do Công ty Canon cung cấp hai bên có thỏa thuận sau khi kết thúc hợp đồng gia công, tất cả các phế phẩm, nguyên phụ liệu dư thừa và thiết bị do Công ty Canon cung cấp trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được trả lại cho Công ty Canon. Hợp đồng gia công này không có điều khoản thỏa thuận về việc xử lý nguyên phụ liệu dư thừa do bên nhận gia công tự cung ứng.

Do vậy, Công ty cần thỏa thuận phương án xử lý cụ thể đối với nguyên phụ liệu dư thừa do Công ty tự cung ứng với Công ty Canon. Trường hợp Công ty Canon không nhận lại nguyên phụ liệu dư thừa, vì số nguyên phụ liệu này chưa đưa vào sản xuất sản phẩm gia công, Công ty Canon chưa thanh toán tiền cho số nguyên phụ liệu này thì Công ty có quyền định đoạt toàn bộ số nguyên phụ liệu đó (có thể tái xuất ra nước ngoài, tiếp tục sản xuất sản phẩm xuất khẩu, tiêu thụ nội địa,..) hoặc xử lý theo thỏa thuận tại điểm 12 Hợp đồng gia công số TEV-CVN-080701 ngày 25/7/2008.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quí Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1638/TCHQ-GSQL về việc xuất trả linh kiện tự cung ứng để thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


919
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233