Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1623/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng ván sàn lắp trên đế nhựa và thanh ốp trụ các loại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1623/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 09/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1623/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng ván sàn lắp trên đế nhựa và thanh ốp trụ các loại

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

- Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Miền Trung;
- Cục Hải quan Đaklak

 

Trả lời công văn số 300/TCHQ-PTPLMT ngày 09/11/2007, số 356/TCHQ-PTPLMT ngày 31/12/2007 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Miền Trung; công văn số 141/CHQĐL-CV ngày 11/3/2008 của Cục hải quan Daklak hỏi về việc phân loại mặt hàng ván sàn lắp trên đế nhựa và thanh ốp trụ các loại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính thì:

- Mặt hàng Ván sàn lắp trên đế nhựa (gồm các thanh gỗ đã chế biến, được gắn song song với nhau bằng đinh vít trên một tấm đế nhựa, có các dãy gờ, thuận lợi dùng để lắp ghép với nhau) thuộc nhóm 4418, mã số 4418.9090.00, thuế suất thuế xuất khẩu là 10%

- Mặt hàng thanh ốp trụ (gồm 4 thanh mỏng được phép với nhau bằng keo, tạo thành hình chữ V, soi rãnh chạy dọc trong lòng chữ V, 2 đỉnh trên của chữ V đã được bào rãnh, đã bào và đánh ráp bề mặt, kích thước một thanh là 78mm x 112mm x 2200mm. Mỗi thanh mỏng được ghép từ 2 đến 3 thanh ngắn hơn với nhau bằng mộng đuôi én và keo) thuộc nhóm 4418, mã số 4418.9090.00, thuế suất thuế xuất khẩu là 0%.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Miền Trung, Cục Hải quan Daklak biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Trung tâm PTPL XNK Miền Bắc, Miền Nam;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1623/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng ván sàn lắp trên đế nhựa và thanh ốp trụ các loại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.837
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78