Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1620TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 31/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1620 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Công ty Thực phẩm Miền Bắc

Trả lời công văn số 273/TPMB-PKT ngày 17 tháng 5 năm 2004 của Công ty Thực phẩm Miền Bắc về việc hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu thủ tục chưa đầy đủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.1d, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp đơn vị có đầy đủ các thủ tục hồ sơ theo quy định tại điểm 1.1d, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên) thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá xuất khẩu.

Trường hợp hàng hoá xuất khẩu có chênh lệch giữa tờ khai hải quan, hoá đơn thương mại (Invoice) với hoá đơn GTGT và tiền thanh toán qua ngân hàng, Cục thuế kiểm tra xác định số lượng hàng hoá thực xuất, căn cứ vào hợp đồng đơn vị ký với nước ngoài, hoá đơn GTGT xuất hàng cho nước ngoài và chứng từ thanh toán với thương nhân nước ngoài để hoàn thuế GTGT cho đơn vị theo bằng thực tế xuất khẩu.

Trường hợp hàng hoá xuất khẩu có chênh lệch giữa tờ khai hải quan, hoá đơn thương mại (Invoice) với hoá đơn GTGT và tiền thanh toán qua ngân hàng, Cục thuế kiểm tra xác định số lượng hàng hoá thực xuất, căn cứ vào hợp đồng đơn vị ký với nước ngoài, hoá đơn GTGT xuất hàng cho nước ngoài và chứng từ thanh toán với thương nhân nước ngoài để hoàn thuế GTGT cho đơn vị theo hàng thực tế xuất khẩu.

Trường hợp hàng hoá không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu từ, hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hoá xuất khẩu. Thuế GTGT đầu vào được tính vào chi phí hoặc giá thành hàng hoá xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Thực phẩm Miền Bắc biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1620 TCT/DNNN ngày 31/05/2004 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!