Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1616/BXD-KHTC về việc báo cáo tình hình xuất nhập khẩu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1616/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 12/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1616/BXD-KHTC
V/v báo cáo tình hình xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi : Các Tổng công ty và Công ty thuộc Bộ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 955/TTg-KTTH ngày 24/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế nhập siêu và Văn bản số 6315/BCT-KH ngày 22/7/2008 của Bộ Công Thương về việc tổng hợp vật tư, thiết bị nhập khẩu cho các dự án. Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty và công ty trực thuộc thực hiện các công việc sau đây:

1. Rà soát và tổng hợp tình hình nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, thiết bị toàn bộ cho các công trình thực hiện giai đoạn 2006-2008; đồng thời đề xuất cụ thể những loại vật tư, máy móc, thiết bị, thiết bị toàn bộ mà trong nước đã sản xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật không cần nhập khẩu theo Biểu mẫu số 1. Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 20 tháng 8 năm 2008.

2. Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu của đơn vị theo Biểu mẫu số 2 đính kèm. Thời hạn nộp cùng với báo cáo sản xuất kinh doanh theo Quyết định 975/QĐ-BXD ngày 04/7/2008 của Bộ Xây dựng (nộp trước ngày 20 của kỳ báo cáo)

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

MẪU BIỂU SỐ 1:

DANH MỤC VẬT TƯ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ, THIẾT BỊ TOÀN BỘ NHẬP KHẨU CHO CÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2006-2008
(Kèm theo văn bản số 1616 /BXD-KHTC ngày 12 của Bộ Xây dựng)

TT

Tên công trình, dự án đầu tư trong giai đoạn 2006-2008

Xuất xứ

Khối lượng

Đơn giá (USD)

Giá trị (USD)

Tên các loại vật tư, máy móc, thiết bị, thiết bị toàn bộ trong nước đã sản xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

I

(Công trình dự án 1)

 

 

 

 

 

 

1

Loại vật tư, máy móc, thiết bị, thiết bị toàn bộ nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

(Công trình dự án 2)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

III

…………

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (7) Đề xuất danh mục các loại vật tư, máy móc, thiết bị, thiết bị toàn bộ của công trình, dự án trong nước đã sản xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật không cần nhập khẩu.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1616/BXD-KHTC về việc báo cáo tình hình xuất nhập khẩu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23