Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1613/TCHQ-TXNK vướng mắc tính thuế xe ô tô mua nội địa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1613/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 03/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613/TCHQ-TXNK
V/v Vướng mắc tính thuế xe ô tô mua nội địa của DNCX

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 499/HQBD-TXNK ngày 5/3/2012 về việc vướng mắc tính thuế xe ô tô mua nội địa của DNCX của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Luật thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thì:

Trường hợp Công ty TNHH TSUCHI TSCO là DNCX mua xe ô tô 16 chỗ của doanh nghiệp nội địa (đã nộp thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu vào nội địa) thì khi nhập khẩu DNCX phải làm thủ tục hải quan theo quy định nhưng không phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB.

2/ Về thuế giá trị gia tăng (VAT):

Theo quy định 1.3, mục II, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế GTGT có quy định các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm: Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

Tại khoản 3, Mục II Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC có quy định: Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1,2 Mục II, Phần B Thông tư này.

Căn cứ vào quy định trên thì DNCX mua xe ô tô 16 chỗ từ doanh nghiệp nội địa, thì xe ô tô trên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1613/TCHQ-TXNK vướng mắc tính thuế xe ô tô mua nội địa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.738

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74