Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1605/TCHQ-TXNK về hồ sơ xét miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1605/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 03/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/TCHQ-TXNK
V/v hồ sơ xét miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công an.

Tổng cục Hải quan nhận được một số bộ hồ sơ đề nghị xét miễn thuế đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương của Bộ Công an.Tuy nhiên, sau khi xem xét thì các bộ hồ sơ đề nghị miễn thuế chưa đáp ứng đúng, đầy đủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành ngày 20/1/2011, vì vậy:

1/ Hồ sơ, thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương đối với các tờ khai nhập khẩu mở trước ngày 20/01/2011, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 9916/BTC-TCHQ ngày 28/7/2010 của Bộ Tài chính;

2/ Hồ sơ, thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương đối với các tờ khai nhập khẩu mở sau ngày 20/01/2011, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Bộ được biết và hướng dẫn các đơn vị nhập khẩu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1605/TCHQ-TXNK về hồ sơ xét miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.638

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224