Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1605/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1605/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hải Phòng

Trả lời công văn số 13495/HQHP-NV ngày 31/12/2008 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng vướng mắc về việc bổ sung C/O mẫu D, Tổng cục có ý kiến như sau:

Đây không phải là vướng mắc về hoàn thuế theo hiệu lực hồi tố tại Quyết định 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008. Do vậy, việc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứ quy định tại Quyết định nêu trên để chấp nhận việc nộp bổ sung C/O mà tại thời điểm đăng ký tờ khai không có công văn xin nợ là không đúng thẩm quyền. Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hải Phòng nghiên cứu áp dụng đúng quy định pháp luật để xử lý vụ việc.

Về đề nghị nộp bổ sung C/O của các lô hàng: xem xét nguyên nhân của việc không có công văn xin nợ tại thời điểm mở tờ khai là do có sự thay đổi về mã số lô hàng và căn cứ trên quy định tại Điều 13, phụ lục 2 Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM ngày 4/10/2004, chấp nhận việc nộp bổ sung  C/O của các lô hàng có liên quan với điều kiện C/O đó hợp lệ và còn hiệu lực, thực tế hàng hóa nhập khẩu (trường hợp có kiểm tra thực tế) phù hợp với các nội dung trên C/O.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp Hải Phòng kiểm tra các hồ sơ có liên quan và xử lý vụ việc theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1605/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76