Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1601/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc có chấp nhận cho doanh nghiệp nợ chứng từ thanh toán hay không khi tiến hành tham vấn giá

Số hiệu: 1601/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 17/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1601/TCHQ-KTTT
v/v:Trả lời trường hợp tham vấn giá

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC CÓ CHẤP NHẬN CHO DOANH NGHIỆP NỢ CHỨNG TỪ THANH TOÁN HAY KHÔNG KHI TIẾN HÀNH THAM VẤN GIÁ

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Tây Ninh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 308/CHQTN-NV ngày 21/03/2006 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc chấp nhận cho doanh nghiệp nợ chứng từ thanh toán hay không khi tiến hành tham vấn giá. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại thời điểm phát sinh trường hợp tham vấn giá tính thuế lô hàng nhập khẩu thì không thể yêu cầu doanh nghiệp xuất trình chứng từ thanh toán (do chưa đến hạn thanh toán). Tuy nhiên đến hạn 180 ngày, doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ thanh toán thì cơ quan Hải quan xem xét để bác bỏ phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan không chấp nhận cho doanh nghiệp nợ chứng từ thanh toán.

Đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh chỉ đạo tiến hành kiểm tra sau thông quan để làm rõ vấn đề.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1601/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc có chấp nhận cho doanh nghiệp nợ chứng từ thanh toán hay không khi tiến hành tham vấn giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.101

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246