Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1600/BCT-TTTN năm 2019 về chính sách nhập khẩu hàng hóa và nước gạo lên men do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 1600/BCT-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1600/BCT-TTTN
V/v chính sách nhập khẩu hàng hóa và nước gạo lên men

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 1214/QCHQ-GSQL ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Tổng Cục Hải quan liên quan đến chính sách mặt hàng đối với hàng hóa nhập khu khai báo là “nước gạo lên men” có nồng độ cồn 4%-6%, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 2017 về kinh doanh rượu:

"Rượu là đồ ung có cn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (Ethanol).

Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo th tích."

- Đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, đề nghị thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 02 năm 2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương gửi Tổng cục Hải quan để biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- TT. Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ
VỤ
TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1600/BCT-TTTN năm 2019 về chính sách nhập khẩu hàng hóa và nước gạo lên men do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


451

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144