Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1598/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Thực phẩm bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1598/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 21/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1598/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam.
(Đ/c: KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 249/CV-AJI-2019 ngày 05/03/2019 của Công ty Ajinomoto Việt Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là Amino Acid contained caragreenan apple flavor (Amino Vital) Thực phẩm bổ sung - Thức uống thể thao amino VITAL™ bổ sung BCAA. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

“2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng”.

Ngày Công ty nộp đơn là ngày 15/03/2019. Theo nội dung điểm 16 mục C của Đơn đề nghị xác định trước mã số, thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Công ty là ngày 4/2019, do đó không đáp ứng quy định nêu trên của Chính phủ về thủ tục xác định trước mã số. Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn số 249/CV-AJI-2019 ngày 05/03/2019 kèm toàn bộ hồ sơ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Ajinomoto Việt Nam biết./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1598/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Thực phẩm bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


901

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98