Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1598/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với chuyến bay chở khách giữa Ma Cao và Cát Bí - Hải Phòng

Số hiệu: 1598/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 17/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1598/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY CHỞ KHÁCH GIỮA MA CAO VÀ CÁT BÍ - HẢI PHÒNG

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hải Phòng

 

Thủ tướng Chính phủ có công văn số 515/TTg-CN ngày 31/03/2006 cho phép thực hiện các chuyến bay thí điểm chở khách giữa Ma Cao và Cát Bí - Hải Phòng vào các ngày 20/04, ngày 28/04 và ngày 01/05/2006, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện thủ tục hải quan đối với chuyến bay quốc tế chở khách như sau:

I. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI TÀU BAY NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH:

1. Trách nhiệm của Cảng vụ sân bay Cát Bí:

Thông báo trước ít nhất là 4 giờ trước khi tàu bay hạ cánh; cất cánh cho Tổ Hải quan làm thủ tục tại sân bay Cát Bí về: thời gian đến và đi, địa điểm đỗ, thời gian xếp dỡ hàng hóa, hành lý lên, xuống tàu bay.

2. Trách nhiệm của người điều khiển tàu bay hoặc người đại diện hợp pháp:

a) Ngay sau khi tàu bay nhập cảnh và trước khi cơ quan hàng không hoàn thành thủ tục hàng không cho hành khách xuất cảnh và hàng hóa xuất khẩu (nếu có), người điều khiển tàu bay hoặc người đại diện hợp pháp phải nộp cho Hải quan các chứng từ sau (được gọi là hồ sơ hải quan):

- Bản kê hàng hóa (nếu có) và hành lý: 02 bản chính;

- Danh sách tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay: 01 bản chính;

- Danh sách hành khách: 01 bản chính.

b) Khi làm thủ tục hải quan, nếu Hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì người điều khiển tày bay phải thực hiện các yêu cầu của Hải quan để kiểm tra, khám xét tàu bay theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của Hải quan:

- Tiếp nhận hồ sơ hải quan nêu trên;

- Kiểm tra, đối chiếu giữa nội dung hồ sơ hải quan với nội dung tiếp nhận do Cảng vụ sân bay cung cấp;

- Đóng dấu lên hồ sơ hải quan. Riêng việc đóng dấu lên bản kê hàng hóa (nếu có), bản kê hành lý được thực hiện như sau: ghi tổng số trang, đóng dấu lên trang đầu và trang cuối của bản kê, các trang khác đóng dấu giáp lai;

- Chuyển 01 bản kê cho Nhóm công chức hải quan làm thủ tục hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu. Lưu 01 bản và thực hiện thanh khoản.

II. KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TÀU BAY NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH:

- Thực hiện giám sát tàu bay ngay khi tàu bay hạ cánh cho đến khi cất cánh;

- Giám sát hàng hóa (nếu có), hành lý được dỡ xuống, xếp lên tàu bay;

- Giám sát hàng hóa cung ứng cho tàu bay.

III. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CUNG ỨNG CHO TÀU BAY:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung ứng cho tàu bay được thực hiện như đối với lô hàng xuất khẩu thương mại.

IV. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNH LÝ CỦA KHÁCH XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH:

1) Đối với hành lý:

- Hành lý của khách xuất nhập cảnh được quy định tại Điều 4 Luật hải quan.

- Định mức hành lý của khách xuất nhập cảnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ và công văn số 3423/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2002 của Tổng cục Hải quan; giải quyết miễn thuế đối với hành lý của khách xuất nhập cảnh thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5, Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2) Sử dụng và quản lý Tờ khai nhập - xuất cảnh Việt Nam (CHY 2000):

- Tất cả khách nhập cảnh, xuất cảnh đều phải khai vào Tờ khai CHY 2000 trước khi làm thủ tục với các cơ quan chức năng tại sân bay Cát Bí và chịu trách nhiệm về nội dung khai báo của mình.

- Sử dụng, quản lý Tờ khai CHY 2000 thực hiện theo quy định tại Quyết định số 483/2000/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2000 của Tổng cục Hải quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1) Cục hải quan Hải Phòng giao nhiệm vụ cho 01 Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng chọn cử cán bộ, công chức và thành lập Tổ làm thủ tục hải quan đối với các chuyến bay thí điểm tại sân bay Cát Bí.

Về dấu nghiệp vụ: sự dụng mẫu dấu đang lưu hành của Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng, cụ thể:

- Mẫu dấu số 1: sử dụng khi làm thủ tục cho tàu bay nhập cảnh, xuất cảnh.

- Mẫu dấu số 3: sử dụng khi làm thủ tục cho hàng hóa, hành lý của tổ lái, nhân viên làm việc trên tàu bay và khách xuất nhập cảnh.

2) Phối hợp với Cảng vụ, các lực lượng liên quan tại sân bay để sắp xếp, bố trí dây chuyền làm thủ tục cho tàu bay, hàng hóa, hành lý của khách xuất nhập cảnh.

3) Sau các chuyến bay thí điểm nêu trên, Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức họp nội bộ rút kinh nghiệm và có kiến nghị cụ thể báo cáo Tổng cục Hải quan.

Quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng báo cáo kịp thời Tổng cục (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉ đạo./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1598/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với chuyến bay chở khách giữa Ma Cao và Cát Bí - Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.321
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125