Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1594/TCT-TS của Tổng cục Thuế về giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu

Số hiệu: 1594/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1594/TCT-TS
V/v: Giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 2915/CT-THDT ngày 03/04/2007 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với xe ô tô, xe gắn máy mới (nhập khẩu) chưa có trong Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban Nhân dân Thành phố ban hành thì việc xác định giá tính lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điểm 3.5, Mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Trường hợp giá ghi trên hoá đơn xuất bán cao hơn giá được xác định theo quy định trên thì áp dụng theo giá ghi trên hoá đơn (thực hiện nguyên tắc quy định tại Điểm 3, Mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC “Giá trị tài sản là tàu thuyền, ô tô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao tính lệ phí trước bạ (sau đây gọi chung là giá trị tài sản trước bạ) là giá trị tài sản thực tế chuyển nhượng trên thị trường trong nước tại thời điểm trước bạ.”)

Đồng thời, trong từng thời kỳ, Cục Thuế cần tổng hợp để trình Uỷ ban Nhân dân thành phố (hoặc Cục Thuế ký ban hành nếu được Uỷ ban Nhân dân Thành phố uỷ quyền) ban hành bổ sung Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ của các loại xe đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1594/TCT-TS của Tổng cục Thuế về giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238