Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1584/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc kiểm dịch hàng hóa XNK qua cửa khẩu Tân Thanh

Số hiệu: 1584/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1584/TCHQ-GSQL
v/v kiểm dịch hàng hóa xnk qua cửa khẩu tân thanh

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC KIỂM DỊCH HÀNG HÓA XNK QUA CỬA KHẨU TÂN THANH

Kính gửi:  Cục hải quan Lạng Sơn

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1716/VPCP-KTTH ngày 03/4/2006 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước việc Báo Tin tức ngày 21/3/2006 có đăng bài "Cần quản lý chặt chẽ công tác kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu Tân Thanh) (gửi kèm).

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công văn số 1330/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2006 của Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua chế biến từ nước đang có dịch; tăng cường biện pháp phòng, chống và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn.

2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm dịch (kiểm dịch y tế, động, thực vật, hải sản) đối với hàng hóa XNK có liên quan tại cửa khẩu Tân Thanh để phát hiện các trường hợp chủ hàng, công chức hải quan, nhân viên kiểm dịch chấp hành không đúng quy định của pháp luật về kiểm dịch và những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cửa khẩu. Báo cáo ngay về Tổng cục trước ngày 20/4/2006.

Tổng cục thông báo để đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1584/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc kiểm dịch hàng hóa XNK qua cửa khẩu Tân Thanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250