Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1583/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc hàng nhập khẩu

Số hiệu: 1583/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1583/TCHQ-GSQL
v/v trả lời vướng mắc hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi:

- Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị hà nội
 -cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 81/TCKT/MPMU-24 ngày 10/4/2006 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội về đơn vị làm thủ tục nhập khẩu, sau khi trao đổi với lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính;

 Để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo công trình hoàn thành theo đúng tiến độ và thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý của Hải quan, Tổng cục Hải quan đồng ý để Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội được làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng cụ thể như sau:

1. Đối với lô hàng nhập khẩu là vữa trát yên ngựa, ống chống phá hoại: Đăng ký tờ khai nhập đầu tư tại Chi cục Hải quan sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

2. Đối với lô hàng tạm nhập – tái xuất là máy trộn vữa cùng phụ kiện: Làm thủ tục tạm nhập – tái xuất tại Chi cục Hải quan sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

3. Hồ sơ và thủ tục hải quan, Ban quản lý và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (Chi cục Hải quan sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất) thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HQ TP. Hà Nội;
- HQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1583/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.012
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125