Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1582/TCT-DNNN của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu vào kho Ngoại quan

Số hiệu: 1582/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1582/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Chi nhánh công ty XNK INTIMEX tại Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 353 INTI/ĐN ngày 28/12/2005 của Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại Đà Nẵng về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu vào kho Ngoại quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Từ 31/12/2005 trở về trước hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ Điều kiện và các thủ tục theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, cụ thể:

- Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

- Hàng hóa xuất khẩu phải thoanh toán qua ngân hàng.

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài

Theo đó hàng hóa Chi nhánh Công ty XNK Intimex Đà Nẵng xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan từ 31/12/2005 trở về trước để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được hoàn thuế phải đáp ứng đủ các Điều kiện trên.

Từ 1/1/2006 trở đi việc xác nhận thực xuất các lô hàng xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3 Mục V phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Vì vậy, nếu từ 1/1/2006 Chi nhánh Công ty XNK Intimex Đà Nẵng xuất khẩu hàng hóa có đủ các Điều kiện về hợp đồng bán hàng, thanh toán qua ngân hàng, hóa đơn GTGT bán hàng. Riêng Điều kiện tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu do trong hợp đồng quy định Điều kiện giao hàng tại kho ngoại quan cho người nhập khẩu nên Chi nhánh đã làm xong thủ tục hải quan và được hải quan kho ngoại quan xác nhận trên tờ khai hải quan là hàng đã đưa vào kho ngoại guan để người xuất khẩu làm căn cứ thanh Khoản thì lô hàng hóa đó của Chi nhánh đủ Điều kiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty XNK Intimex;
- Vụ Chính sách thuế;
- Cục thuế Đà Nẵng;
- Lưu VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1582/TCT-DNNN của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu vào kho Ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60