Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1581/TCHQ-TVQT sử dụng tờ khai nhập, xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1581/TCHQ-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Thu Hương
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1581/TCHQ-TVQT
V/v sử dụng tờ khai NK, XK

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo quy định tại Quyết định số 3128/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế in, phát hành, quản lý sử dụng ấn chỉ trong ngành Hải quan thì các mẫu tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu và phụ lục tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu thuộc loại ấn chỉ bán thu tiền.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì người sử dụng có thể tự in các mẫu tờ khai Hải quan trên hệ thống thông tin khai hải quan hoặc từ trang website của cơ quan Hải quan.

Do vậy, để thống nhất trong việc sử dụng các mẫu tờ khai mới, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với các mẫu tờ khai mới (mẫu HQ/2012-XK; HQ/2012-NK; HQ/2012-PLXK; HQ/2012-PLNK; HQ/2012-TKSĐBS); Các đơn vị chủ động hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tự in các mẫu tờ khai theo mẫu đã được hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 trên hệ thống thông tin khai hải quan hoặc từ trang website của cơ quan Hải quan. Trường hợp người sử dụng không tự in được các mẫu tờ khai này thì cơ quan Hải quan có trách nhiệm in từ hệ thống và cấp phát cho các doanh nghiệp phục vụ công tác nghiệp vụ Hải quan.

2. Đối với mẫu phiếu ghi kết quả kiểm tra (mẫu HQ/2012-PGKQKT): Các đơn vị tự in trên hệ thống theo mẫu đã được quy định để phục vụ công tác nghiệp vụ.

3. Đối với các mẫu tờ khai cũ (mẫu HQ/2002-XK; HQ/2002-NK; HQ/2002-PLXK; HQ/2002-PLNK); Đề nghị các đơn vị tiến hành thu hồi để thanh hủy theo quy định đối với ấn chỉ hết giá trị sử dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1581/TCHQ-TVQT sử dụng tờ khai nhập, xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.056

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66