Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1580/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1580/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1580/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tiếp theo các công văn số 6514/TCHQ-GSQL ngày 30/10/2009, 2112/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2010, 45/GSQL-TH ngày 23/8/2010, 51/GSQL-TH ngày 26/8/2010, 62/GSQL-TH ngày 06/9/2010, 72/GSQL-TH ngày 11/9/2010, 108/GSQL-TH ngày 08/4/2011, 316/GSQL-TH ngày 01/8/2011 và 431/GSQL-TH ngày 04/10/2011 v/v xác minh tính hợp lệ của C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc, Indonesia và Malaysia đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACFTA, Hiệp định ATIGA, Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 và Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện thủ tục từ chối các C/O sau theo đúng quy định:

1.1. C/O mẫu E của Trung Quốc:

- E10470ZC29030136 nêu tại công văn số 1251/HQĐNa-GSQL ngày 04/8/2010;

- E10470ZC32661320, E10470ZC32661397 và E10470ZC32661474 nêu tại công văn số 1276/HQĐNa-GSQL ngày 04/8/2010;

- E10470ZC346309494 nêu tại công văn số 1299/HQĐNa-GSQL ngày 09/8/2010;

- E10470ZC34630537 nêu tại công văn số 1495/HQĐNa-GSQL ngày 31/8/2010; và

- E116DDGHU7240047 nêu tại công văn số 357/HQĐNa-GSQL ngày 22/3/2011.

1.2. C/O mẫu D của Indonesia và Malaysia:

- 00055/SMR/06/2008 nêu tại công văn số 2538/HQĐNa-GSQL ngày 19/10/2009;

- 055/SER/06/2010 nêu tại công văn số 328/HQĐNa-GSQL ngày 04/3/2010.

2. Đối với các C/O mẫu D của Indonesia số tham chiếu 0009/BJM/2007, 014/KBL/06/2007, 061/SMD/2008, 156/BJM/06/2008 và 0165/SMD/06/2009 nêu tại công văn số 351/HQĐNa-GSQL ngày 09/3/2010: các C/O này không có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, tuy nhiên trong quá trình theo dõi xử lý, Tổng cục Hải quan chọn làm đối tượng gửi đi xác minh nhằm kiểm tra ngẫu nhiên để xác định tính xác thực của C/O. Mặc dù đến nay đã quá hạn trả lời xác minh các C/O dẫn trên nhưng chưa đủ cơ sở từ chối C/O, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo cho đơn vị khi có kết quả xác minh từ phía cơ quan có thẩm quyền cấp C/O.

3. Trường hợp C/O mẫu E số tham chiếu E113301027390006 cấp ngày 02/6/2011 nêu tại công văn số 1157/HQĐNa-GSQL ngày 19/7/2011: Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc đã có thư xác nhận C/O mẫu E dẫn trên được cấp thay thế cho C/O mẫu E số tham chiếu E113301027390004 cấp ngày 02/6/2011. Tuy nhiên, hiện nay Hiệp định ACFTA không có quy định đối với việc cấp C/O thay thế, do đó yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫu E số tham chiếu E113301027390006 theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1580/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113