Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1576/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1576/TCT-PCCS
V/v: Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với xuất khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công việc số 99/CT-TTr ngày 26/1/2005 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về thủ tục, hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.3.b, Mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn th hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) hướng dẫn về điều kiện, thủ tục để hàng hóa gia công xuất khẩu thông qua cơ sở trực tiếp ký hợp đồng gia công với nước ngoài được áp dụng thuế suất 0%. Như vậy, điều kiện để lô hàng gia công của Công ty TNHH BVT xuất khẩu cho công ty nước ngoài STE JACADI thông qua Công ty TNHH Thiên Ân (cơ sở trực tiếp ký hợp đồng gia công) để được áp dụng thuế suất 0% là Công ty TNHH BVT thì phải có đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định tại Điểm 1.3b, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên).

Trường hợp hàng hóa gia công của Công ty TNHH BVT thực tế đã xuất khẩu, nhưng không đáp ứng đủ hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định thì hàng hóa gia công này không phải tính thuế GTGT đầu ra và không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng xuất khẩu; thuế GTGT đầu vào được tính vào chi phí hoặc giá thành hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hải Dương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1576/TCT-PCCS ngày 26/05/2005 của Tổng Cục Thuế về thủ tục, hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!