Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15752/BTC-CST năm 2013 ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa của dự án BOT do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15752/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15752/BTC-CST
V/v ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa của dự án BOT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Năng lượng Mê Kông.

Bộ Tài chính nhận được công văn số YPM-MECO-3588-MOF ngày 13/11/2013 của Công ty TNHH Năng lượng Mê Kông hỏi về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án BOT nhà máy điện Phú Mỹ 2.2. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu: "Đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại."

2. Trường hợp dự án BOT của Công ty TNHH Năng lượng Mê Kông được cấp Giấp phép đầu tư trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì được miễn thuế nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT cho thời gian còn lại nếu đáp ứng các điều kiện tại điểm c khoản 21 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (kể từ ngày 01/11/2013 trở đi là điểm đ khoản 22 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính). Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký danh mục theo quy định tại khoản 3 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC (kể từ ngày 01/11/2013 trở đi là khoản 3 Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC) để được hướng dẫn cụ thể.

3. Bãi bỏ công văn số 4459/TCHQ-TXNK ngày 02/8/2013 và công văn số 5994/TCHQ-TXNK ngày 11/10/2013 của Tổng cục Hải quan.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Năng lượng Mê Kông được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để thực hiện);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15752/BTC-CST năm 2013 ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa của dự án BOT do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.289
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228