Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1575/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1575/TCHQ-KTTT
V/v quyết toán thuế theo tỷ lệ NĐH sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử, Bộ Tài chính đã có công văn số 2865 TC/TCT ngày 28 tháng 03 năm 2003 hướng dẫn Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất. Tuy nhiên qua theo dõi tình hình thực hiện và qua phản ánh của các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan thấy việc thực hiện quyết toán của Hải quan các địa phương còn chậm trễ, kéo dài. Vì vậy Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2865 TC/TCT nêu trên để khẩn trương thực hiện việc quyết toán thuế năm 2001, 2002, 2003 cho các doanh nghiệp. Trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế) để được hướng dẫn kịp thời.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1575/TCHQ-KTTT ngày 09/04/2004 ngày 09/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ NĐH sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí-điện-điện tử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!