Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1569/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng quân sự

Số hiệu: 1569/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 13/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1569/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG QUÂN SỰ

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Bộ Thương mại có công văn số 098/TM-XNK ngày 31/03/2006, Bộ Quốc phòng có công văn số 1492/BQP ngày 03/04/2006 quy định việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng quân sự, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1/ Kể từ ngày 01/04/2006 Bộ Thương mại ngừng cấp giấy phép nhập khẩu hàng quốc phòng theo Quyết định số 05/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Việc gia hạn các giấy phép nhập khẩu hàng quốc phòng do Bộ Thương mại đã cấp từ trước ngày 01/04/2006, Bộ Thương mại ủy quyền cho Bộ Quốc phòng thực hiện.

3/ Bộ Quốc phòng cấp giấy phép xuất nhập vũ khí, thiết bị quân sự năm 2006 bắt đầu thực hiện từ ngày 01/04/2006.

Yêu cầu Cục Hải quan các địa phương nghiên cứu thực hiện các quy định nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TM, Bộ QP;
- Các Vụ cục thuộc TC;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1569/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng quân sự

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100