Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 156/GSQL-GQ1 về kiến nghị của Hiệp hội Vasep do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 156/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 27/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/GSQL-GQ1
V/v kiến nghị của Hiệp hội Vasep.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 27/2012/CV-VASEP ngày 14/3/2012 của Hiệp hội Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) phản ảnh tại Cảng VICT (TP.HCM) khi làm thủ tục hải quan công chức hải quan yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy  miễn kiểm tra chất lượng đối với tất cả các lô hàng hải sản đông lạnh xuất khẩu.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phân công, Cục Giám sát quản lý chuyển công văn số 27/2012/CV-VASEP của Hiệp hội Vasep nêu trên cho Cục Hải quan TP.HCM để xem xét, kiểm tra nội dung phản ảnh và trả lời Hiệp hội.

Về hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch (nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 01/2012/TT-BTC) theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh Thú y, khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và văn bản hướng dẫn thì chỉ phải kiểm dịch một trong các trường hợp sau: Điều ước quốc tế quy định; nước nhập khẩu hàng hóa quy định, hợp đồng mua bán hàng hóa có thỏa thuận, chủ hàng hóa đề nghị. Do đó, khi làm thủ tục hải quan, đơn vị cần đối chiếu các văn bản quy định hiện hành để thực hiện. Trường hợp không có quy định thì không áp dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội Vasep (thay trả lời)
(218 Lô A, Đường số 6, DA An Phú-An Khánh phường An Phú, quận 2, TP.HCM);
- Lãnh đạo TCHQ (để b/c);
- Lưu: VT, P1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 156/GSQL-GQ1 về kiến nghị của Hiệp hội Vasep do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33