Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1558/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1558/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Hiệp hội dệt may Việt Nam
(25 Bà Triệu, Hà Nội)

Trả lời công văn số 023/CV-HHDM ngày 02/02/2010 của Hiệp hội dệt may Việt Nam về vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xử lý thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 484/TCHQ-GSQL ngày 25/01/2010 hướng dẫn thực hiện. Theo đó, nguyên phụ liệu dư thừa, phế liệu phế phẩm sau thanh khoản hợp đồng gia công tiêu hủy được xử lý như sau:

- Nếu nằm trong tỷ lệ hao hụt đã đăng ký với cơ quan hải quan (đã được cơ quan hải quan chấp nhận đưa vào thanh khoản) khi tiêu huỷ không phải nộp thuế nhập khẩu.

- Nếu nguyên phụ liệu dư thừa nằm ngoài định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan thì phải nộp thuế nhập khẩu.

2. Về kiến nghị của Hiệp hội dệt may Việt Nam tại công văn số 023/CV-HHDM nêu trên, Tổng cục Hải quan ghi nhận và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung, sửa đổi lại dự thảo sửa Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ. Trong thời gian chưa có hướng dẫn mới, đề nghị Hiệp hội dệt may Việt Nam thực hiện đúng qui định hiện hành và hướng dẫn tại công văn số 484/TCHQ-GSQL dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội dệt may Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1558/TCHQ-KTTT ngày 25/03/2010 vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.305

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14