Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1558/GSQL-GQ1 năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1558/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH SX và XK nông sản Đakao;
(Đ/c: 130 Điện Biên Phủ, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH Rochdale Spears.
(Đ/c: khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương)

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/DK ngày 21/7/2017 của Công ty TNHH SX và XK nông sản Đakao và công văn số 2507/CV-RSC ngày 24//7/2017 của Công ty TNHH Rochdale Spears đề nghị được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công và Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư đối với hàng hóa ban hành kèm Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4824/TCHQ-GSQL ngày 24/7/2017; 5003/TCHQ-GSQL ngày 27/7/2017 về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg (gửi kèm). Đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn tại các công văn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1558/GSQL-GQ1 năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79