Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1552/TCHQ-GSQL về việc xác định tính hợp lệ trên C/O mẫu E của Trung Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1552/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 04/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1552/TCHQ-GSQL
V/v: xác định tính hợp lệ trên C/O mẫu E của Trung Quốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 177/HQLA-NV ngày 25/02/2008 của cục Hải quan Long An đề nghị Tổng cục Hải quan xác minh tính hợp lệ và hợp pháp của bản C/O mẫu E của Trung quốc có số tham chiếu E076500C00660023 cấp ngày 21/12/2007 và E081504000600001 cấp ngày 07/01/2008 (có bản photocopy kèm theo), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ghi tên người cấp C/O mẫu E:

Theo bộ mẫu dấu và chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung quốc được Tổng cục Hải quan thông báo cho Hải quan các tỉnh, thành phố có bao gồm chữ ký, tên người ký bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Tuy nhiên, theo quy định của quy chế xuất xứ ACFTA, trên C/O không bắt buộc phải ghi tên người có thẩm quyền ký. Tổng cục Hải quan sẽ có ý kiến với phía Trung Quốc về việc ghi tên người có thẩm quyền ký C/O để tạo điều kiện thuận lợi cho Hải quan trong việc đối chiếu mẫu chữ ký.

2. Về việc xác minh mẫu chữ ký trên 02 bản C/O có số tham chiếu nêu trên:

Tổng cục Hải quan đã đối chiếu với danh sách mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc và thấy rằng 02 mẫu chữ ký trên không hoàn toàn giống với mẫu chữ ký Tổng cục Hải quan đang lưu giữ. Tổng cục Hải quan sẽ có công văn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc xác định tính hợp lệ và hợp pháp của bản C/O này. Trong thời gian chờ xác minh lô hàng cà chua nhập khẩu tạm thời không được hưởng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo quy định.

3. Về C/O mẫu E cấp sau:

Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về vướng mắc tương tự cho C/O mẫu D cấp sau tại công văn số 984/TCHQ-GSQL ngày 10/03/2006 (gửi kèm theo đây). Đề nghị Cục Hải quan Long An áp dụng nội dung hướng dẫn này để xử lý vướng mắc về C/O mẫu E cấp sau tại điểm 3 công văn số 177/HQLA-NV ngày 20/02/2008.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh TP;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1552/TCHQ-GSQL về việc xác định tính hợp lệ trên C/O mẫu E của Trung Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231