Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1548TCHQ/KTTT về việc báo cáo số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1548TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1548TCHQ/KTTT
V/v: Báo cáo số liệu thống kê

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh

Để có số liệu đánh giá về việc thực hiện Hiệp định trị giá Hải quan theo GATT trong thời gian tới. Tổng cục yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh báo cáo gấp về Tổng cục (Vụ KTTT-XNK) những nội dung sau đây:

1/ Đối với các tờ khai trị giá nhập khẩu theo GATT:

Tổng số tờ khai trị giá Hải quan thực hiện theo GATT trong đó phân ra cụ thể theo các tiêu thức sau:

+ Tổng số TK nhập khẩu theo phương pháp trị giá giao dịch.

+ Tổng số TK nhập khẩu theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt.

+ Tổng số TK nhập khẩu theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự.

+ Tổng số TK nhập khẩu theo phương pháp trị giá khấu trừ.

+ Tổng số TK nhập khẩu theo phương pháp khác (phương pháp 6).

2/ Về việc tham vấn:

Tổng số bao nhiêu tờ khai đã tiến hành tham vấn trong đó:

- Tổng số TK được chấp nhận trị giá giao dịch sau khi tham vấn.

- Tổng số TK không chấp nhận trị giá giao dịch sau tham vấn; Trong đó:

+ Tổng số TK và kết quả được tính lại thuế sau tham vấn

+ Tổng số TK thực tế đã truy thu được sau tham vấn, kết quả truy thu

+ Tổng số TK chưa truy thu được sau tham vấn.

- Tổng số TK đã chuyển kiểm tra sau thông quan và thực tế đã kiểm tra sau thông quan được bao nhiêu TK.

3/ Trong quá trình thống kê, yêu cầu báo cáo cụ thể các mặt hàng cơ quan hải quan thường hay phải tham vấn.

Yêu cầu các CHQTP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh báo cáo số liệu từ khi bắt đầu thực hiện Thông tư số 118/2003/TT-BTC đến hết tháng 04/2005. Báo cáo gửi gấp về Tổng cục Hải quan trước ngày 05/05/2005.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP(2), Vụ KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1548TCHQ/KTTT về việc báo cáo số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.775
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14