Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1548/TCHQ/KTTT ngày 08/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc chính sách thuế đối với hàng XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước

Số hiệu: 1548/TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1548/TCHQ/KTTT
V/v chính sách thuế  đối với hàng XK được SX từ nguyên liệu, vật tư NK để SX hàng tiêu thụ trong nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thực phẩm J.K.LIM Việt Nam
(Xã Ninh Sơn - Thị xã Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh)

 

Trả lời công văn số 32/JKL-2004 ngày 18 tháng 3 năm 2004 của Công ty TNHH Thực phẩm J.K.LIM Việt Nam về việc: đề nghị hướng dẫn thủ tục xét hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước, sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu vật tư này vào sản xuất hàng nhập khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 g, điểm 2 và điểm 3, mục I, Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì:

- Các Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu vật tư này vào sản xuất hàng xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài được xét hoàn lại thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ xuất khẩu thành phẩm.

- Hồ sơ xin hoàn thuế thực hiện theo quy định tại điểm 1.g, mục I, Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC nêu trên và được gửi cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư.

- Định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư sử dụng vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu do Công ty xây dựng gửi cơ quan Hải quan trước khi làm thủ tục xin hoàn thuế. Giám đốc Công ty phải có văn bản cam đoan đây là mức tiêu hao thực tế nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Thời hạn nộp hồ sơ xin hoàn thuế và thời hạn xét hoàn thuế: được hướng dẫn cụ thể tại điểm 2 và điểm 3, mục I, Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để quý Công ty được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1548/TCHQ/KTTT ngày 08/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc chính sách thuế đối với hàng XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168