Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1547/BNN-PC năm 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về mã HS trong các phụ lục của Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1547/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 04/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1547/BNN-PC
Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 1155/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty Integration Point - Malaysia về một số mã HS trong các phụ lục của Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tt là Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT) không còn phù hợp với Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính quy định danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư 65/2017/TT-BTC), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Ngày 29/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ban hành mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT. Các mã HS trong Phụ lục của Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT phù hợp với Thông tư số 65/2017/TT-BTC ; đng thời Phụ lục II của Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT đã xác định rõ danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu hàng hóa.

Như vậy, các ý kiến của Công ty Integration Point - Malaysia đã được quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT .

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với kiến nghị của doanh nghiệp theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, PC (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1547/BNN-PC năm 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về mã HS trong các phụ lục của Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


110

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219