Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1546/TCHQ-KTTT ngày 08/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo và phân tích nợ thuế

Số hiệu: 1546/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1546/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo và phân tích nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 10 tháng 03 năm 2004, Tổng cục Hải quan đã có Fax số 05/PT gửi Cục trưởng Cục hải quan các Tỉnh, thành phố v/v rà soát các số liệu nợ thuế và chấp hành chế độ báo cáo đúng quy định theo công văn số 2715/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan. Để đảm bảo việc phân tích số liệu, xây dựng phương án xử lý nợ thuế và đánh giá kết quả hoạt động và công tác quản lý của từng địa phương được chính xác. Tổng cục Hải quan yêu cầu của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố lưu ý bổ sung thêm một số điểm sau:

1. Nợ thuế đối với tài khoản chuyên thu: - Ngoài những nội dung báo cáo theo số liệu như trước cần có phân tích, đánh giá sự tăng, giảm so với tháng trước là bao nhiêu? Chiếm tỷ lệ % so với số nợ thuế phải thu của tháng báo cáo; Kết quả thu đòi nợ trong tháng; nguyên nhân tăng, giảm và các giải pháp thực hiện của đơn vị;

- Trong tổng số doanh nghiệp nợ thuế cần nêu cụ thể số lượng doanh nghiệp Nhà nước là bao nhiêu? doanh nghiệp tư nhân bao nhiêu? các thành phần kinh tế khác...; Trong đó, doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ bao nhiêu % trong tổng số đơn vị nợ đọng?

2. Nợ thuế đối với tài khoản tạm thu: Tổng số nợ? Trong đó phân tích cụ thể các loại hình nợ thuế: NHập SXXK, Nhập ĐT, Nhập GC, TN-TX...; Tình hình xử lý nợ thuế tại đơn vị; những vướng mắc cần giải quyết; phân tích nguyên nhân đối với các trường hợp tồn đọng và đề xuất các giải pháp thực hiện;

3. Các tình hình biến động bất thường khác ảnh hưởng đến kết quả thu hồi và xử lý nợ đọng thuế tại đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố được biết và thực hiện nay trong báo cáo nợ tháng 4 năm 2004.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1546/TCHQ-KTTT ngày 08/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo và phân tích nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127