Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1533TCHQ/KTTT về việc không thu thuế nhập khẩu mặt hàng móc các loại nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1533TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1533TCHQ/KTTT
V/v: không thu thuế NK

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH May mặc United Sweethearts Việt Nam
(Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1 Đồng Nai)
- Cục Hải quan Đồng Nai

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 156-12/USV-XNK ngày 02/12/2004 của Công ty TNHH May mặc United Sweethearts Việt Nam đề nghị không thu thuế nhập khẩu mặt hàng móc các loại nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 4028/NSXXK ngày 17/9/2004 do không có nhu cầu sử dụng đã tái xuất trả người bán theo tờ khai xuất khẩu số 64/XK/TX/NT ngày 12/10/2004 tại Chi Cục Hải quan Nhơn Trạch thuộc Cục Hải quan Đồng Nai, về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ Quyết định số 58TCHQ/QĐ/KTTT ngày 14/1/2005 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành qui trình miễn thuế xét miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa XNK.

Công ty TNHH May mặc United Sweethearts Việt Nam nhập khẩu mặt hàng móc các loại để sản xuất hàng xuất khẩu tại các tờ khai số 4028/NSXXK ngày 17/9/2004 nay do không có nhu cầu sử dụng đã tái xuất trả chủ hàng nước ngoài tại tờ khai tái xuất số 64/XK/TX/NT ngày 12/10/2004. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ qui định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, Quyết định số 58TCHQ/KTTT ngày 14/1/2005 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ hàng nhập khẩu, tái xuất khẩu để xem xét không thu thuế nhập khẩu cho số móc các loại đã tái xuất của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Lưu VP(2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1533TCHQ/KTTT về việc không thu thuế nhập khẩu mặt hàng móc các loại nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.768
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222