Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15273/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu không chịu thuế, tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15273/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15273/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa NK không chịu thuế, tái xuất

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được phản ảnh vướng mắc của một số doanh nghiệp và hải quan địa phương về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng không sử dụng mà tái xuất ra nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Căn cứ điểm 3.3, mục III, phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện không phải nộp thuế GTGT khi nhập khẩu nếu đem bán hoặc xuất dùng vào mục đích khác phải kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

Căn cứ điểm 1.22, mục I phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa tạm nhập khẩu tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện không phải nộp thuế GTGT khi nhập khẩu nếu tái xuất ra nước ngoài thì không phải thực hiện kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế theo quy định tại điểm 3.3, mục III, phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Viễn thông HN (thay trả lời CV 2725/CV-HTC)
(Số 2, Chùa Bộc, Trung tự, Đống Đa)
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Website HQ;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15273/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu không chịu thuế, tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


978
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69