Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1527/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu chuyển tiếp

Số hiệu: 1527/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1527/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU CHUYỂN TIẾP

Kính gửi:  Công ty quốc tế VIỆT PAN - PACIFIC

 

Trả lời công văn số 289/VPI-KT ngày 21/3/2006 của Công ty quốc tế Việt PAN - PACIFIC về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu chuyển tiếp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: thuế suất 0% hàng hóa gia công xuất khẩu chuyển tiếp theo quy định tại Điều 17 Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.

Trường hợp Công ty TNHH Kovina fashion ký hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu số VPI-HJJA/2005 ngày 26/02/2004 với Công ty Huynjin apparel co., ltd, nhưng sau đó theo chỉ định của Công ty Huynjin apparel co., ltd giao số nguyên phụ liệu nhập khẩu trong hợp đồng để sản xuất sản phẩm cho Công ty quốc tế Việt Pan – Pacific (thủ tục giao, nhận theo đúng quy định của cơ quan Hải quan đối với hàng gia công chuyển tiếp) để gia công hàng hóa xuất khẩu theo Biên bản thỏa thuận ngày 13/01/2005 đã ký giữa Công ty Huynjin apparel co., Công ty TNHH Kovina fashion và Công ty quốc tế Việt Pan – Pacific thì khi xuất khẩu hàng hóa cho Công ty Huynjin, Công ty quốc tế Việt Pan – Pacific phải xuất hóa đơn GTGT với thuế suất là 0%. Thủ tục hồ sơ để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào thực hiện theo quy định tại Điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty quốc tế Việt Pan - Pacific biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1527/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu chuyển tiếp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250