Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1521/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất để tham dự hội chợ, triển lãm

Số hiệu: 1521/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 11/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1521/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế hàng tạm nhâp-tái xuất

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty May Việt Tiến;
  Lê Minh Xuân, Phường 7, Q.Tân bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 121/CV-VT ngày 24.3.2006 của Công ty May Việt Tiến về việc: hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất để tham dự hội chợ, triển lãm; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, mục I, phần D Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31.8.2004 của Bộ Tài chính, thì trường hợp hàng hóa tạm nhập – tái xuất để tham dự hội chợ, triển lãm thuộc các trường hợp được miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định 54/CP ngày 28.8.1993 của Chính phủ. Thẩm quyền giải quyết miễn thuế thuộc Cục Hải quan địa phương. Do đó, Tổng cục Hải quan xin chuyển toàn bộ hồ sơ do Công ty May Việt Tiến gửi để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý theo chức năng và thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty May Việt Tiến, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1521/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất để tham dự hội chợ, triển lãm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104