Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1519/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Tapered Block Sets do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1519/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 18/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1519/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MISUMI Việt Nam.
(Lô 15, đường TS11, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 012119./MSM ngày 01/02/2019 kèm 02 mẫu hàng của Công ty TNHH MISUMI Việt Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) đối với mặt hàng có tên thương mại “Tapered Block Sets”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018 thì hồ sơ XĐTMS của Công ty không đáp ứng quy định do thông tin Công ty cung cấp chưa đy đủ, không đủ cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty, ví dụ:

- Công ty chưa điền tên tổ chức cá nhân trên mẫu đơn đề nghị XĐTMS. Ngoài ra, đề nghị Công ty lưu ý người ký tên đóng dấu trên đơn đề nghị XĐTMS phải có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

- Điểm 18a của đơn chưa điền đầy đủ thông tin; đề nghị Công ty tích vào ô vuông của mẫu đơn đề nghị XĐTMS nếu có Catalogue kèm theo đơn.

- Thông tin tại điểm 13 chưa làm rõ chất liệu của mặt hàng. Theo điểm 7 của đơn thì: mặt hàng đề nghị XĐTMS “dùng để khóa hai mặt phân khuôn, không dùng cho máy”. Tuy nhiên, theo điểm theo điểm 23, Công ty chi tiết mặt hàng “chỉ là mt phần của máy móc để đúc ra sản phẩm giống như mẫu khuôn”; Công ty cn làm rõ nội dung này.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại 02 hồ sơ XĐTMS nêu trên để Công ty TNHH MISUMI Việt Nam biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị XĐTMS theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: V
T, TXNK-PL(My) (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1519/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Tapered Block Sets do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


708

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97