Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1513/TCHQ-KTTT về việc nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 và giải tỏa cưỡng chế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1513/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1513/TCHQ-KTTT
V/v: nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 và giải tỏa cưỡng chế XNK.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất xe máy và cơ điện lạnh

Trả lời công văn số 12/CV ngày 10/03/2005 của Công ty TNHH sản xuất xe máy và cơ điện lạnh về việc xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc quyết toán thuế nhập khẩu kiện xe hai bánh gắn máy, động cơ xe hai bánh gắn máy năm 2003 theo chính sách ưu đãi thuế và việc bù trừ số thuế nhập khẩu được truy hoàn năm 2002 vào số thuế nhập khẩu bị truy thu năm 2001, Bộ Tài chính đã có công văn số 2627 TC/TCT ngày 24/03/2003 gửi Hải quan các địa phương và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy hướng dẫn thực hiện.

- Về kiến nghị của Công ty xin giải tỏa cưỡng chế xuất, nhập khẩu và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo thu đủ số thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001, ngày 30/3/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 1169/TCHQ-KTTT gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện.

- Đối với kiến nghị của Công ty về việc xin chuyển số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty đã nộp vào Ngân sách Nhà nước năm 2001, để bù trừ vào số thuế nhập khẩu bị truy thu năm 2001 và xin nộp số thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh còn lại sau khi đã bù trừ các khoản thuế (như kiến nghị của Công ty), Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi ý kiến với các cơ quan có liên quan, để xem xét và trả lời Công ty trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH sản xuất xe máy và cơ điện biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (5)
- Lưu VP(2), Vụ KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1513/TCHQ-KTTT về việc nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 và giải tỏa cưỡng chế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.771
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14