Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15103/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15103/TCHQ-TXNK
V/v phân loại theo máy chính

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP thép Hòa Phát.
(Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Hải Dương)

Trả lời công văn số 354/2014/THP ngày 1.12.2014 của Công ty CP thép Hòa Phát về phân loại hàng hóa theo máy chính đối với mặt hàng cáp điện để liên kết các thiết bị máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ của nhà máy tại Khu liên hợp Gang Thép Hòa Phát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 97 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính thì: “Máy móc, thiết bị thuộc các Chương 84, Chương 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi nếu thỏa mãn các nội dung nêu tại chú giải 3, 4 và 5 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam thì thực hiện phân loại theo máy chính, không phân biệt những máy móc, thiết bị đó được nhập khẩu từ một hay nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu
khác nhau”;

Căn cứ Chú giải 4 Phần XVI thì: “Khi một máy (kể cả một tổ hợp máy) gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liên kết với nhau bằng ống, bằng bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng bộ phận khác) để thực hiện một chức năng được xác định rõ đã quy định chi tiết tại một trong các nhóm của Chương 84 hoặc Chương 85, thì toàn bộ máy đó phải được phân loại vào nhóm phù hợp với chức năng xác định của máy”.

Công ty CP thép Hòa Phát nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị thuộc các Chương 84, 85, 90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính thì phải đáp ứng quy định tại Điều 97, Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên và thực hiện đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp, dây chuyền dự kiến nhập khẩu theo mẫu 05/DMTBDKNK-MC/2013 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện hàng hóa nhập khẩu sử dụng không đúng với mục đích được phân loại lúc làm thủ tục hải quan sẽ bị ấn định thuế và xử phạt (nếu có) theo đúng với mã số của hàng hóa tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP thép Hòa Phát biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15103/TCHQ-TXNK ngày 19/12/2014 về phân loại hàng hóa theo máy chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128