Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1507/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu cho 04 xe ôtô chữa cháy

Số hiệu: 1507/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1507/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC TỜ KHAI NGUỒN GỐC XE ÔTÔ NHẬP KHẨU CHO 04 XE ÔTÔ CHỮA CHÁY

Kính gửi:  Công an TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 1168/CV-CATP(PC23) ngày 08/09/2005 và công văn số 317/CV-CATP ngày 23/01/2006 của Công an TP. HCM về việc tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu cho 04 xe ôtô chữa cháy; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 1229 TCT/AC ngày 06/10/1993 của Tổng cục Thuế về đối tượng, thủ tục bán tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu thì:

1/ Trường hợp 04 xe ôtô chữa cháy được Công an TP. Hồ Chí Minh nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại hoặc là hàng viện trợ thì phải mua tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu. Các loại giấy tờ cần thiết phải cung cấp cho Cục thuế TP. HCM để mua tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu gồm:

+ Giấy giới thiệu của cơ quan:

+ Giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương mại (nếu là hàng viện trợ không cần giấy phép nhập khẩu nhưng phải có xác nhận hàng viện trợ).

+ Tờ khai hàng nhập khẩu.

+ Giấy xác nhận của cơ quan Hải quan về việc đơn vị chưa được cung cấp giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan (HQ25).

2/ Trường hợp 04 xe ôtô chữa cháy thuộc loại nhập khẩu phi mậu dịch (do ngành Hải quan cấp giấy phép nhập khẩu) thì không phải mua tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu).

3/ Căn cứ vào hồ sơ nhập khẩu 04 xe ôtô chữa cháy, Công an TP. HCM xác định giấp phép nhập khẩu thuộc loại do cơ quan hải quan cấp hay Bộ Thương mại cấp để được mua tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu ôtô do Bộ Thương mại cấp phép nhưng do sơ suất lúc nhập khẩu không làm thủ tục để được cung cấp chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan (HQ-25) thì Công an TP. HCM phải đến cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu lấy xác nhận chưa được cấp HQ25 để được cơ quan thuế làm căn cứ bán tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu.

Tổng cục Thuế thông báo để Công an TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1507/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu cho 04 xe ôtô chữa cháy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79