Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1481TCHQ/GSQL về việc phân loại điốt phát quang do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1481TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1481TCHQ/GSQL
V/v: phân loại điốt phát quang.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai
(1/1 QL 15 Tam Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai)

 

Trả lời Công văn số 35/2005/CV/HC-Cty ngày 10/3/2005 của Công ty về việc áp mã và thuế suất hàng hóa nhập khẩu (gửi kèm mẫu), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng được gọi là đèn điện tử nếu sử dụng vật dẫn sợi đốt bằng kim loại, đặt trong chân không, hoạt động bằng nhiệt, có điện trở hai đầu giống nhau, khi có dòng điện và đạt đến nhiệt độ nào đó  thì đèn sáng lên, bóng thường bằng thủy tinh hoặc thạch anh.

2. Điốt phát quang hoạt động bằng vật liệu bán dẫn, sáng bằng hiệu ứng, điện trở hai đầu khác nhau, bóng thường bằng nhựa trong.

Mặt hàng Công ty nhập khẩu (theo mẫu gửi kèm) hoạt động bằng vật liệu bán dẫn, sáng bằng hiệu ứng, dùng để trang trí đế giày được gọi là điốt phát quang, được phân loại vào nhóm 8541, mã số 8541.40.10, thuế suất nhập khẩu 0%.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như trên để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu VT, GQ(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1481TCHQ/GSQL về việc phân loại điốt phát quang do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.990
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108