Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 147/GSQL-GQ3 năm 2019 về nhập khẩu xe quà biếu tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 147/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe quà biếu tặng

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3449/HQHCM-GSQL ngày 27/11/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo một số vướng mắc cấp Giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo diện quà biếu tặng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo tại công văn số 3449/HQHCM-GSQL nêu trên, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy doanh nghiệp có dấu hiệu li dụng chính sách để tránh quy định thủ tục nhập khẩu xe ô tô theo Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở thông tin nghi vấn qua xem xét hồ sơ đề nghị nhập khẩu, thực hiện xác minh theo hướng dẫn tại công văn số 3912/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2016 của Tổng cục Hải quan, trên cơ sở kết quả xác minh và hồ sơ thực tế để xem xét việc cấp Giấy phép nhập khẩu xe theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đơn vị hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu lưu ý trong việc xác định trị giá hải quan để tính thuế, đảm bảo không gian lận về giá.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (03b
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễ
n Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 147/GSQL-GQ3 năm 2019 về nhập khẩu xe quà biếu tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.788

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241