Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1462/TCHQ-KTTT kiến nghị điều chỉnh nội dung Công văn 1240/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1462/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 19/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1462/TCHQ-KTTT
V/v kiến nghị nội dung công văn 1240/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty XNK Thiết bị toàn bộ Kỹ thuật.
(16 - 18 Tràng Thi - Hà Nội)

Trả lời công văn số 97/P5 ngày 2/3/2010 của Công ty XNK Thiết bị toàn bộ Kỹ thuật về việc kiến nghị điều chỉnh nội dung công văn số 1240/BTC-TCHQ ngày 27/1/2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 41 Luật Quản lý Thuế quy định "Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế".

Theo đó, người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan hải quan, trường hợp không đồng ý thì có quyền khiếu nại việc ấn định thuế đó.

Việc cho phép Công ty XNK Thiết bị toàn bộ Kỹ thuật được tạm thời chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với số nợ thuế truy thu của số xe ô tô nhập khẩu năm 2004 - 2005 có dấu hiệu vi phạm của Chi nhánh Công ty XNK Thiết bị toàn bộ Kỹ thuật cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan cảnh sát điều tra là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhưng cũng không để phát sinh nợ thuế mới. Do đó đề nghị Công ty XNK Thiết bị toàn bộ Kỹ thuật nghiêm túc thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1240/BTC-TCHQ ngày 27/1/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK Thiết bị toàn bộ Kỹ thuật biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1462/TCHQ-KTTT kiến nghị điều chỉnh nội dung Công văn 1240/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.055
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13