Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 146/TCHQ-KTTT thuế giá trị gia tăng đối với phim nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 146/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 11/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số 146/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT phim nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3463/HQHCM-NV ngày 18/11/2009 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh V/v thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phim nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 8, Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12: "sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim" áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì "phim" được chi tiết mã số hàng hoá và áp mã HS nhóm 3706 với mức thuế suất thuế GTGT là 5% và các loại băng, đã phim thuộc nhóm 8523 có mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Do vậy, theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC , doanh nghiệp nhập khẩu phim về để phát hành thì nộp thuế GTGT đối với vật phẩm chứa đựng nội dung phim có mã HS là 8523292930 với mức thuế suất 10% và nộp thuế GTGT đối với phim truyện chứa đựng trong vật phẩm đó có mã HS cụ thể thuộc nhóm 3706 với mức thuế suất 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 146/TCHQ-KTTT thuế giá trị gia tăng đối với phim nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.459
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218